Erasmusgebouw Radboud Universiteit - Nijmegen

Het Universitair Vastgoed Bedrijf levert diensten op het gebied van onderhoud, verbouw en nieuwbouw. De diensten worden verleend in opdracht van het College van Bestuur, de faculteiten, universitaire diensten en bedrijven en externe klanten. Het Gebruiker-Eigenaar-Model fungeert als kader voor de dienstverlening. Daarnaast worden ook opdrachten uitgevoerd die buiten de vastgestelde dienstverlening vallen en die ten laste komen van de aanvrager.