Herman Broerenschool - Rosmalen

De Herman Broerenschool is een school voor speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO) aan zeer moeilijk lerende leerlingen en leerlingen met een ernstig meervoudige beperking (EMB=diepe stoornis in de intellectuele ontwikkeling met een zeer beperkt gedragsrepertoire). De school maakt, in het kader van passend onderwijs, deel uit van diverse samenwerkingsverbanden in Noord- en Midden Limburg. De richting van de school is bijzonder neutraal. De school wordt bezocht door leerlingen uit heel Midden-Limburg in de leeftijd van vier jaar tot en met negentien jaar.