Stedelijk VSO - Rosmalen

Het Stedelijk VSO gaat uit van de individuele ontwikkeling van de leerling. Er wordt rekening gehouden met de specifieke onderwijs- en hulpvraag. Om dit goed in beeld te brengen wordt voor iedere leerling een ontwikkelingsperspectief (OPP) en een uitstroombestemming bepaald. Op basis hiervan wordt het onderwijsaanbod aangeboden. Jaarlijks wordt het OPP met ouders/verzorgers geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.